VoLLcloud香港CMI三网直连vps小鸡评测

 
 

       VoLLcloud LLC是一家成立于2020年12月互联网服务提供商企业,于2021年1月份投入云计算应用服务,为广大用户群体提供云服务平台,已经多个数据中心部署云计算中心,其中包括亚洲、美国、欧洲等地区,拥有自己的研发和技术服务团队。VoLLcloud LLC 推出亚洲地区(香港)vps产品,该产品为CMI线路,去程三网163,回程三网CMI线路,默认赠送 2G DDoS/CC 防御,该产品基于KVM底层虚拟结构,配合高性能的硬件组合,打造安全、稳定、高速的vps产品。商家支持微信和PayPal支付,付款方式还是比较方便的。

 

 

小鸡测评图文

 

https://vollcloud.com/downloads/5914.png

https://vollcloud.com/downloads/mtr.png

https://vollcloud.com/downloads/7z.png

https://vollcloud.com/downloads/siwang.png

https://vollcloud.com/downloads/zbench.png

 

https://vollcloud.com/downloads/besttrace.png

https://vollcloud.com/downloads/misaka.png

https://vollcloud.com/downloads/speedtest.png

https://vollcloud.com/downloads/pingpe.png

https://vollcloud.com/downloads/20210424103747.png

 

 

 

 
全国PING测试:http://ping.chinaz.com/43.229.153.107
PINEPE延迟丢包测速:http://ping.pe/43.229.153.107